03

Xin cảm ơn

CAM520 Pro2

Cảm ơn bạn đã để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ bạn trong thời gian sớm nhất!

logo
Đã gửi biểu mẫu thành công!

Công nghệ độc quyền AVer

Tự động lấy nét ngay cả khi đeo khẩu trang

Tự động lấy nét ngay cả khi đeo khẩu trang

Bắt sáng AI, tối ưu hiển thị

Bắt sáng AI, tối ưu hiển thị

Chặn tiếng ồn, thu âm chính xác

Chặn tiếng ồn, thu âm chính xác

Thiết lập sử dụng dễ dàng, bắt đầu ngay cuộc họp

Thiết lập sử dụng dễ dàng, bắt đầu ngay cuộc họp