Lưu ý

  • Mục đích của việc điền thông tin của bạn là để xác nhận danh tính của bạn trong thời gian diễn ra chương trình. Bạn đồng ý rằng AVer có thể sử dụng thông tin này cho các hoạt động tiếp thị sản phẩm và chương trình quảng cáo trong tương lai. Công ty đảm bảo rằng thông tin đăng ký sẽ không bị rò rỉ cho bên thứ ba, cũng như không được sử dụng cho các mục đích khác ngoài những mục đích đã đề cập ở trên. Nếu không điền đầy đủ thông tin (họ tên, E-mail, số điện thoại, tên công ty) theo quy định mà dẫn đến thiệt hại thì AVer không chịu trách nhiệm.
  • Người tham gia phải đảm bảo rằng tất cả thông tin đã điền hoặc gửi là đúng sự thật và chính xác, và không sử dụng gian lận hoặc mạo danh thông tin của bất kỳ bên thứ ba nào, và nếu có thiệt hại xảy ra cho AVer hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác, người tham gia phải chịu mọi trách nhiệm liên quan.
  • Người tham gia chương trình đồng ý rằng AVer có thể công bố một phần tên và E-mail của họ trên trang web chương trình hoặc các trang web hoạt động tiếp thị có liên quan hoặc tài liệu quảng cáo, và đồng ý rằng AVer thu thập tên và thông tin liên hệ của họ (điện thoại, địa chỉ hoặc E-mail) làm địa chỉ liên hệ.