Lưu ý

 • Tất cả các phương thức liên quan đến chương trình chủ yếu được thông báo trên trang web này, các hạng mục giải thưởng chủ yếu dựa trên các đối tượng thực tế.
 • Mục đích của việc điền thông tin của bạn là để xác nhận danh tính của bạn trong thời gian diễn ra chương trình. Bạn đồng ý rằng AVer có thể sử dụng thông tin này cho các hoạt động tiếp thị sản phẩm và chương trình quảng cáo trong tương lai. Công ty đảm bảo rằng thông tin đăng ký sẽ không bị rò rỉ cho bên thứ ba, cũng như không được sử dụng cho các mục đích khác ngoài những mục đích đã đề cập ở trên. Nếu không điền đầy đủ thông tin (họ tên, E-mail, số điện thoại, tên công ty) theo quy định mà dẫn đến thiệt hại thì AVer không chịu trách nhiệm.
 • Nếu các thông tin có được của sự kiện này không đủ điều kiện hoặc bị hủy, chúng sẽ không được bổ sung. Tất cả các giải thưởng sẽ không được trao lại. Nếu phát hiện ra bất kỳ tư cách giả mạo hoặc người chiến thắng bất hợp pháp nào, AVer có quyền hủy kết quả người thắng cuộc.
 • Khi tham gia hoạt động, người tham gia đồng ý chấp nhận các quy định của chương trình và các nội dung lưu ý, và phải tuân thủ các điều khoản dịch vụ, quy cách sử dụng và các quy định khác liên quan đến giao dịch của công ty. Nếu phát hiện bất kỳ sự vi phạm quy định bằng việc sử dụng robot web để tham gia các chương trình, AVer có thể hủy tư cách tham gia hoặc nhận giải thưởng và có thể yêu cầu người tham gia bồi thường thiệt hại do hậu quả gây ra.
 • Người tham gia phải đảm bảo rằng tất cả thông tin đã điền hoặc gửi là đúng sự thật và chính xác, và không sử dụng gian lận hoặc mạo danh thông tin của bất kỳ bên thứ ba nào. Nếu có sai sót hoặc thiếu chính xác, AVer có thể hủy tư cách tham gia hoặc giành giải thưởng. Nếu do việc này dẫn đến AVer không thể thông báo cho người trúng thưởng thông tin giải thưởng, thì công ty sẽ không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật, và nếu có thiệt hại xảy ra cho AVer hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác, người tham gia phải chịu mọi trách nhiệm liên quan.
 • Người thắng cuộc vui lòng trả lời trong thời hạn do AVer thông báo để xác nhận việc đồng ý nhận giải thưởng và cung cấp đầy đủ các thông tin thu thập theo yêu cầu của AVer.
 • Nếu có bất kỳ sự chậm trễ, mất mát, sai sót, không thể nhận dạng hoặc hư hỏng thông tin do người tham gia gửi hoặc đăng ký do máy tính, mạng, điện thoại, công nghệ hoặc các lý do khác không liên quan đến AVer dẫn đến người tham gia không thể tham gia chương trình, thì AVer không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào, và những người tham gia không được có ý kiến về việc này.
 • Nếu chương trình không thể được tổ chức vì lý do bất khả kháng hoặc các lý do đặc biệt khác, AVer có quyền hủy bỏ, chấm dứt, sửa đổi hoặc tạm ngừng chương trình.
 • Giải thưởng của chương trình theo thông tin được công bố trên trang web, nếu gặp các trường hợp bất khả kháng hoặc các yếu tố không liên quan đến AVer, dẫn đến việc AVer không thể cung cấp giải thưởng ban đầu thì AVer có quyền thay thế các giải thưởng khác có giá trị tương đương.
 • Nếu giá trị giải thưởng của chương trình vượt quá 10.000.000 VNĐ, người thắng cuộc phải chịu 10% thuế thu nhập của giải thưởng theo đúng quy định của pháp luật. Nếu giải thưởng của chương trình là tiền mặt, AVer có quyền khấu trừ thuế thu nhập liên quan từ số tiền của giải thưởng phải trả. Nếu giải thưởng không phải là tiền mặt, người thắng cuộc phải nộp thuế thu nhập trước khi nhận giải thưởng.
 • Người tham gia chịu bất kỳ tổn thất nào do tham gia chương trình hoặc do giải thưởng của chương trình, thì Công ty và các công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, nhân viên và đại lý có liên quan sẽ không chịu trách nhiệm. Sau khi người chiến thắng nhận được giải thưởng, nếu giải thưởng bị mất hoặc bị đánh cắp, AVer hoặc nhà tài trợ sẽ không cấp bất kỳ giấy chứng nhận hoặc bồi thường nào.
 • Các giải thưởng của chương trình này không được chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc quy đổi thành tiền mặt.
 • Người tham gia chương trình đồng ý rằng AVer có thể công bố một phần tên và E-mail của họ trên trang web chương trình hoặc các trang web hoạt động tiếp thị có liên quan hoặc tài liệu quảng cáo, và đồng ý rằng AVer thu thập tên và thông tin liên hệ của họ (điện thoại, địa chỉ hoặc E-mail) làm địa chỉ liên hệ trao thưởng.