Hàng rào chống ồn

Công nghệ tách tiếng ồn của AVer có thể điều chỉnh phạm […]