Theo dõi tự động và thu âm chính xác

Công nghệ theo dõi âm thanh thông minh sáng tạo của AVer cho phép camera chuyển đổi góc quay nhanh chóng, ổn định và tự động để bắt những người tham dự đang phát biểu.