Hàng rào chống ồn

Công nghệ tách tiếng ồn của AVer có thể điều chỉnh phạm vi thu âm tùy theo phòng họp, chặn mọi tiếng ồn bên ngoài phạm vi quan sát của camera để đạt hiệu quả cao trong buổi họp.